Gamification

Ha roligt!

Att rapportera tid ska vara roligt. Låt användarna samla troféer för bra rapporteringsmönster. Jämför troféer med dina medarbetare.

Vetenskaplig grund

En stor amerikansk studie visar att den som rapporterar tid ofta även rapporterar mer tid. Därför ska tidrapportering vara enkel och inte minst rolig. I Treks samlar du troféer som bidrar till hög faktureringsgrad och till ökad intensitet i rapporteringen, utan att den tar mer tid.