Rapporter & Analyser

Få full överblock och kontroll över din verksamhet. Följ upp, utvärdera och analysera kostnader, intäkter, kunder och projekt.

Utvärdera lönsamheten i dina projekt

Se hur dina medarbetare använder sin tid

Håll koll på intäkter och kostnader

Analysera fakturerbar tid och beläggningsgrader

Rapporter i realtid gör att du kan ta välinformerade beslut

Överblick över frånvaro och interntid