Funktioner för administration, ekonomer och medarbetare

Rollhantering

I Treks skapar du enkelt egna roller som du kan tilldela dina användare. På så sätt kan du låta administrativ person bara jobba med t.ex. kunder och projekt, ekonomipersonalen med faktura- och löneunderlag och medarbetarna med tidrapportering.

I Treks finns alla möjligheter att kombinera behörigheter så att de passar din organisation och de roller som den har.