Säkerhetskopiering

Din data är säker hos oss. Flera gånger varje dag tas säkerhetskopior på din data som sedan lagras på en fysiskt skild plats från själva applikationen. Både kopiering och lagring sker krypterat.